Raad van toezicht

Hans Fokkens

U zocht op op “

Hans Fokkens

Mijn naam is Hans Fokkens en sinds 2014 als directeur aangesteld bij DOA (Dierenopvang Amsterdam), daarvoor heb ik verschillende managementfunctie gekleed in diverse taken van de gezondheidszorg, waaronder gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuis en psychiatrie, maar ook bij de spoorwegen en als start van mijn carrière ben ik begonnen bij een facilitair dienstverlener. Naast de gangbare verantwoordelijkheden die bij een managementfunctie horen, is de rode draad in mijn carrière geweest, dat er altijd sprake was van innovatieve ontwikkelingen en werd er altijd veel nadruk gelegd op kwaliteitsborging. Verschillende kwaliteitssystemen heb ik mij daardoor eigen gemaakt en vaak was ik betrokken bij de ontwikkeling en invoering van een kwaliteitssysteem. Het is ook niks anders dan een teken des tijds. In deze tijd worden organisaties uitgedaagd om de enorm snelle veranderingen te adopteren en te zorgen dat de dienstverlening goed geborgd blijft. Dit is geen makkelijke opdracht, maar wel een hele noodzakelijke. Daarnaast heb ik aan de Vrije Universiteit mij verdiept in Cultuur, Organisatie en Management en vind ik het heel leuk om te kijken wat mensen beweegt om samen te werken en zich te verbeteren.

Daarom vind ik het ook fijn om betrokken te zijn bij het Martin Gauskeurmerk. Ik geloof dat de opzet van het keurmerk het voor veel organisaties mogelijk moet maken om in te stappen, dat je geholpen wordt om over je eigen kwaliteit na te denken. Dat altijd in eerste instantie gaat over zelfdiagnose, maar als je het lef hebt om je kritisch en open op te stellen te leren van andere organisaties. Ook is het goed dat het Martin Gauskeurmerk kritisch naar zichzelf kijkt en ben ik blij dat ik daarin een positie heb gekregen binnen het Martin Gauskeurmerk om een kritische bijdrage te leveren aan het verbeteren van het systeem.

Daarnaast wil ik graag een zelfgekozen rol op mijn nemen om intermediair te zijn tussen het Martin Gauskeurmerk en het Keurmerk voor de Dierenopvang . Het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk maakt de kwaliteit van de dierprofessional zichtbaar voor de diereigenaar, zoals het Keurmerk dierenopvang zich specifiek richt op opvang van huisdieren zonder eigenaar. Op initiatief van het ministerie van Landbouw is door de Dierenbescherming in samenwerking met andere organisatie in 2016 de ontwikkeling van het keurmerk gestart. Het lijkt mij mooi om beide initiatieven te steunen en te verbinden.

Bij zowel de professionals (heel versplinterd) als de dierenopvang (lage organisatiegraad) speelt de behoeft om kwaliteit te borgen en te verbeteren. Doel moet zijn om een betere dienstverlening en zorg te bieden en dit op een heldere manier aan de omgeving te vertellen. Ik hoop dat de professionals die werkzaam zijn in het dierenwelzijn in Nederland meer de handen in elkaar gaan slaan om samen te zorgen voor het verhogen van de dierenwelzijn en beter geïnformeerde diereneigenaren en dierenliefhebbers.