Katten (Feline) gedragstherapeut

U zocht op op “

Wie vraag je als je kat naast de bak plast?

Als jouw kat probleemgedrag vertoont, wil je zeker weten dat je een Katten Gedragstherapeut in huis haalt waarop je kunt vertrouwen dat deze met respect omgaat met de situatie, jouw privacy en je begeleidt het gedrag van jouw kat te helpen ombuigen naar gewenst gedrag.

Een gediplomeerde kattengedragstherapeut onderhoud de kennis door het volgen van nascholing en het voldoen aan de kwaliteitseisen van het Keurmerk. Dit wordt gecontroleerd door het Martin Gaus dierenkeurmerk, zodat u er op kunt vertrouwen. Dit alles om het welzijn van jouw kat te verbeteren en jou op de juiste wijze te begeleiden.

Aansluiting bij het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk houdt in dat keurmerkdragers voor de werkzaamheden waarvoor het keurmerk is aangevraagd jaarlijks worden gecontroleerd op dierenwelzijn, positieve werkmethodes, deskundigheid wat betreft kennis en vaardigheden, professionaliteit van de organisatie en werken volgens de normen van veiligheid en hygiëne. Dat gebeurt op basis van aangeleverde informatie en controles in de praktijk.

Vind een kattengedragstherapeut

Aangesloten bij het Martin Gaus Keurmerk