Kynomassage®

U zocht op op “

Kynomasseurs zijn specialisten in het leren ontspannen van hond én mens.

Daardoor groeit het zelfvertrouwen en kun je problemen als angst, stress en pijn in het tempo van hond en begeleider aanpakken. Deze vooruitstrevende aanpak sluit goed aan als ondersteuning van diverse specialisten als de (holistisch) dierenarts, de fysiotherapeut, de manueel therapeut, de natuurgeneeskundig therapeut en de voedingstherapeut.

Vier pijlers van Kynomassage®

De 4 pijlers van Kynomassage® zijn:

  1. Ontspanning en bewustwording voor jezelf Daag jezelf uit anders te ‘kijken’ en ‘luisteren’ naar jezelf én honden
  2. Samenwerken met de hond in communicatie Honden geven precies aan wat ze prettig vinden of niet, als je luistert
  3. Analyse interne en externe factoren De keuze voor de sessie is afhankelijk van de vraag van de klant en de observatie, palpatie én mogelijkheden van de hond
  4. De Kynomassage®-methode Rust en ontspanning begint bij het opbouwen van het lichaamsbewustzijn

Kynomasseurs kijken vanuit een nieuwe invalshoek anders naar honden én mensen!

Aansluiting bij het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk houdt in dat keurmerkdragers voor de werkzaamheden waarvoor het keurmerk is aangevraagd jaarlijks worden gecontroleerd op dierenwelzijn, positieve werkmethodes, deskundigheid wat betreft kennis en vaardigheden, professionaliteit van de organisatie en werken volgens de normen van veiligheid en hygiëne. Dat gebeurt op basis van aangeleverde informatie en controles in de praktijk.

Vind een kynomasseur

Aangesloten bij het Martin Gaus Keurmerk